Список статей
Заключение об итогах проведения публичного обсуждения отчета о деятельности в сфере оказания государственных услуг ГУ «Заураловская основная школа» района Биржан сал

Заключение

об итогах проведения публичного

обсуждения отчета о деятельности в сфере оказания государственных услуг  ГУ «Заураловская

основная школа» района Биржан сал

 

  1. Дата проведения публичного обсуждения: с 26 февраля по 24 марта 2017 года.
  2. Способ проведения публичного обсуждения: размещение на сайте отдел образования района Биржан сал отчета о деятельности оказания государственных услуг и в районной газете «Еңбекшілдер Жаршысы Вести Енбекшильдерья».
  3. Перечень предложений и замечаний участников публичного обсуждения:

4. Предложений и замечаний не поступало.

ФИО физического

лица, наименование организации, внесшей предложение и замечания

Краткое содержание

предложения и замечания

Сведения о принятии

или непринятии предложения и замечании

Обоснование по

принятию или непринятию предложения и замечания

примечание

 1

 0

 

  1. Дополнительные сведения:

дополнительных сведений нет.

 

Руководитель ГУ «Заураловская основная школа»

ФИО      Хамзина А.Т.  ______________________                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Заурал негізгі мектебі" ММ қорытындысы

Қорытынды

Мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы қызмет туралы есеп беруді

жария талқылаудың өткізілу нәтижелері туралы қорытынды

Біржан

сал ауданының «Заурал негізгі мектебі» ММ

 

  1. Жария талқылаудың өткізілу күні: 2017 жылдың 26 ақпанынан 24 наурызы аралығында.
  2. Жария талқылауды өткізу тәсілі: мемлекеттік қызмет көрсету туралы есеп беру Біржан сал ауданы білім бөлімнің сайтында және аудандық «Еңбекшілдер Жаршысы Вести Енбекшильдерья» газетінде  орналастырылды.
  3. Жария талқылауға қатысушылар ұсыныстары мен ескертулерінің тізбесі:
  4. Ескертулер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ.

ұсыныс пен

ескертулер енгізген жеке тұлағаның аты-жөні, ұйымның атауы

ескертулер мен

ұсыныстардың қысқаша мазмұны

ұсыныс пен

ескертулерду қабылдап алу немесе қабылдап алмау туралы мәліметтер

ұсыныс пен

ескертулерду қабылдап алу немесе қабылдап алмау жөнінде негіздеме

ескертулер

 1

 0

 0

 0

 0

 

  1. Қосымша мәліметтер: қосымша мәліметтер жоқ.

 

«Заурал негізгі мектебі»  ММ

басшысы                                                 

Хамзина А.Т.  

         

                          

 

 

Автор: Администрация
Просмотров: 160
Дата создания: 13 Марта 2018 г.
Дата редактирования: 13 Марта 2018 г.
www.egov.kz
Опрос